Els alumnes i el Voluntariat per la llengua es mouen en català pels comerços de Vilanova i la Geltrú

Socioeconòmic

Durant el quadrimestre de febrer a juny dels cursos de català per a adults s’ha proposat als alumnes d’alguns cursos orals i a les parelles lingüístiques que participen al Voluntariat per la llengua que experimentin en català quan van a comprar i a fer gestions en organismes públics.

Posar en pràctica els coneixements adquirits

Durant el procés d’aprenentatge d’una llengua, sobretot mentre no se’n té un domini oral suficient, és habitual que els nous parlants sentin una certa prevenció a fer un ús públic dels seus coneixements. Però aquesta actitud prudent no fa sinó retardar innecessàriament que la nova llengua entri a formar part de l’equipatge lingüístic de l’aprenent de manera definitiva. Coneixent que les coses són com són, el Servei de Català del Garraf i de Vilanova i la Geltrú vol incentivar que tant els alumnes com els aprenents que fan pràctiques al Voluntariat per la llengua facin un pas més en el seu procés d’aprenentatge.

Per això, mensualment es proposa a l’alumnat que faci un parell d’activitats en català. Fora de l’aula és el nom que rep aquesta iniciativa, que ha tingut un seguiment ampli per part dels alumnes i una valoració positiva pel que fa a l’experiència duta a terme.

En el context del Voluntariat per la llengua, les fitxes amb les propostes d’actuació han estat batejades amb el nom I al carrer... també! Aquesta iniciativa també afavoreix la difusió de la llista dels establiments que formen part de la campanya Establiments Col·laboradors, els quals s’identifiquen a través de l’adhesiu que tenen a l’exterior amb la imatge del logotip del programa Voluntariat per la llengua.

Un aspecte important d’aquesta proposta de treball és l’autovaloració dels participants. Després d’haver anat a comprar el pa en català, d’haver anat a comprar el diari o d’haver anat a la biblioteca pública, per exemple, cadascú s’ha de posar nota i marcar si troba que ho ha fet molt bé; si sent que li ha fet una mica de vergonya, però que se n’ha sortit prou bé o bé si, finalment, ho ha deixat córrer.
 

CNL de l'Alt Penedès i el Garraf

Vols compartir aquesta notícia?