EL CNL signa un conveni amb el Consorci de Serveis a les Persones perquè el personal d’atenció domiciliària millori l’ús del català

Socioeconòmic

El desembre passat es va signar un conveni entre el Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú i el Centre de Normalització Lingüística (CNL) de l’Alt Penedès i el Garraf (a través del Servei de Català del Garraf i Vilanova i la Geltrú) amb l’objectiu de formar en llengua catalana el personal que treballa al Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) i de millorar-ne l’ús del català en la relació amb els usuaris d’aquest servei.

Manca de coneixement de català

En l’àmbit socioeconòmic, i concretament en les empreses que atenen les persones grans, s’ha detectat una mancança pel que fa a la competència en llengua catalana que té una part del personal que fa l’atenció als usuaris. Així doncs, es constata que actualment hi ha personal d’aquestes empreses que no té els coneixements suficients per poder atendre els ciutadans en les dues llengües oficials de Catalunya.

Amb la idea de redreçar aquesta situació, el 2010 es va iniciar el Pla de suport a les empreses per a la formació del personal que fa atenció al públic, en el marc del qual s’inscriu l’acord entre el CNL i el Consorci de Servei a les Persones que pretén que el personal adquireixi la competència lingüística que els usuaris els demanen.

Cursos de català

El conveni entre el CNL i el Consorci de Serveis a les Persones preveu que, durant el període d’un any, es facin diverses actuacions, sobretot orientades a millorar la competència lingüística de l’equip de persones que fan atenció domiciliària a persones dependents. En concret, al febrer comença un curs de nivell bàsic de 45 hores especialment adaptat al lèxic relacionat amb aquesta professió al qual assistiran 17 treballadores familiars. Durant aquest mateix mes també es facilitarà l’accés als cursos de català que organitza el CNL a la resta de personal que té interès a millorar el seu coneixement del català.

Altres acords al Penedès i el Garraf

Dels 23 convenis signats fins ara a tot Catalunya dins del Pla de suport a les empreses per a la formació del personal que fa atenció al públic, dos corresponen a serveis adscrits al CNL de l’Alt Penedès i el Garraf: un signat amb la Fundació Amàlia Soler, de Vilafranca del Penedès, i l’altre, amb el Consorci de Serveis a les Persones, de Vilanova i la Geltrú.
 

CNL de l'Alt Penedès i el Garraf

Vols compartir aquesta notícia?