El CNL de l’Alt Penedès i el Garraf i el Servei d’Iniciatives Econòmiques fan un balanç positiu de la col·laboració entre els dos ens

Socioeconòmic

A l'abril de 2016 es va signar un conveni de col·laboració entre el Servei d'Iniciatives Econòmiques (SIE) de la Mancomunitat Penedès Garraf i el CNL de l'Alt Penedès i el Garraf (Consorci per a la Normalització Lingüística), per fomentar la campanya "Català i empresa. Ja estàs al dia?" entre els emprenedors de les dues comarques.

Acords de treball

Des d'aleshores ençà, s'ha dut a terme un pla de treball per mantenir i millorar la informació que proporcionen els tècnics del SIE als emprenedors de l'Alt Penedès i del Garraf sobre la campanya "Català i empresa. Ja estàs al dia?", que preveu informar sobre el marc legal que afecta les empreses i sobre els recursos que el CPNL els ofereix per facilitar el respecte pels drets lingüístics dels clients. Per això, el Servei de Català del Garraf i Vilanova i la Geltrú va impartir una sessió informativa per a aquests tècnics amb els quals van establir un protocol per recollir les consultes sobre matèria lingüística que tinguessin els emprenedors en el moment d'obrir el seu negoci.

Una altra línia de col·laboració ha consistit a organitzar sessions monogràfiques titulades "En quina llengua hem de parlar amb els clients?", dins dels cursos "Què et cal saber per emprendre?" que periòdicament organitza el SIE a diferents municipis de les dues comarques.

Sessions per a emprenedors

En tot aquest període el personal del CNL ha participat en les diferents edicions dels cursos de formació per a emprenedors organitzades pel SIE amb un volum total de 20 sessions impartides a 6 municipis de l'Alt Penedès i del Garraf a les quals han assistit 218 emprenedors. A tall d'exemple, el 2019 se n'han organitzat 5 (una a Sant Pere de Ribes, dues a Vilanova i la Geltrú, una a Santa Margarida i els Monjos i una altra a Sitges) en les quals hi han participat 55 persones que estaven elaborant el seu pla d'empresa.

En algunes de les sessions s'han passat qüestionaris de valoració per tenir constància de la resposta dels assistents. Les mitjanes dels aspectes avaluats són molt bones: material lliurat (3,7 sobre 4); utilitat de la informació (3,7); presentació de l'experta (4); durada de la sessió (4,3).


Sessió per a emprenedors de Neàpolis a Vilanova i la Geltrú (juliol de 2019).


Sessió a l'Espai per a l'emprenedoria de Santa Margarida i els Monjos (octubre de 2019).

Difusió de la normativa

En les sessions impartides per als emprenedors que fan el curs de tres o quatre jornades ofert pel SIE, s'hi difon la normativa lingüística general que afecta les empreses que fan atenció al públic mitjançant el material 8 raons perquè l'empresa parli català editat dins de la campanya 'Català i empresa. Ja estàs al dia?'.

En la presentació es detalla els aspectes de la comunicació d'un negoci que han d'incloure l'ús del català, com ara la retolació fixa o les invitacions a comprar i, a més, es resolen els dubtes que tinguin els assistents amb relació a la imatge lingüística de l'empresa.

D'altra banda, en aquesta presentació es fa èmfasi en algunes recomanacions per potenciar les bones pràctiques en l'atenció dels clients i es presenten els serveis que ofereixen les oficines de català dels municipis de referència. En aquest sentit, s'explica la importància que un negoci es plantegi criteris d'atenció al públic que ajudin a fidelitzar la seva clientela.

Col·laboració consolidada

L'organització d'aquestes sessions s'ha consolidat en el marc de la formació que ofereix el SIE, tant a la comarca del Garraf com a la de l'Alt Penedès.

Fent un balanç global de la feina duta a terme del 2016 ençà, s'ha constatat la validesa de les actuacions efectuades i, a més, s'han ampliat els acords de treball de cara a la renovació del conveni de col·laboració. En concret, s'actualitzarà el sistema d'informar els usuaris del SIE sobre el marc legal i els recursos que els ofereix el CPNL. A començaments del 2020 es formalitzarà el nou conveni.

CNL de l'Alt Penedès i el Garraf

Vols compartir aquesta notícia?