“Demana-ho en català també!” continua afavorint l’atenció en català dels aprenents d’aquesta llengua en establiments col·laboradors

Socioeconòmic

Al final del 2014, els aprenents de català dels cursos de català per a adults de Vilanova i la Geltrú i les aprenentes de La Frontissa han participat en la tercera edició de les pràctiques lingüístiques als comerços i empreses de serveis que col·laboren en aquesta iniciativa. En aquesta ocasió, els alumnes han pogut practicar els seus coneixements lingüístics en alguna de les 43 botigues que tenen les 32 empreses adherides a la campanya "Demana-ho en català també!".

Rol dels establiments

Aquesta campanya, promoguda per l'Ajuntament de Vilanova i el Servei de Català (SC) del Garraf i de Vilanova i la Geltrú,  pretén facilitar l'ús del català entre clientela i personal d'atenció al públic de les botigues, sobretot quan els compradors són aprenents de la llengua catalana. Per això, prèviament, l'SC va fer una feina d'explicació del rol tan important que tenen els treballadors d'aquests establiments a l'hora de crear un entorn propici a l'ús del català per part dels nous parlants.

La llista actualitzada dels establiments participants es pot consultar a la pàgina web del CNL de l'Alt Penedès i el Garraf: www.cpnl.cat/media/upload/arxius/Alt_Penedes/DEMANA-HO_20141028.pdf

Resposta dels aprenents

Les pràctiques de compra en català als comerços de la ciutat s'han difós entre els alumnes dels cursos i tallers de català organitzats per les entitats de la Xarxa d'Entitats per la Llengua (XELL). I, finalment, han participat en aquesta campanya alumnes de La Frontissa i de l'SC.

En total, 44 aprenents de català han fet 127 pràctiques lingüístiques en 37 establiments diferents, amb una participació majoritària d'alumnes de l'SC.

El domini del català oral dels participants ha estat força divers. En aquest sentit, cal remarcar que els treballadors que els han atès han valorat que un 25% dels aprenents que els han visitat parlen "amb dificultat", mentre que el 44% s'expressen "amb alguna dificultat" i el 31% restant "amb fluïdesa". Aquesta percepció queda també corroborada per la informació que tenim sobre el nivell que estan estudiant els alumnes.

De fet, les habilitats lingüístiques dels aprenents que han fet les pràctiques en aquesta edició són molt similars als que van participar en la primera edició, que es va fer a finals del 2013. És curiós observar que, segons els aprenents, l'atenció per part dels establiments visitats també ha estat molt similar en totes dues ocasions: ara diuen que el 81% els han atès en català només, mentre que fa un any deien que els havien atès en català en el 82% dels casos.

Valoració dels resultats

El sentit bàsic d'aquesta campanya és propiciar un context favorable a l'ús del català en les relacions comercials, sobretot quan els clients fan servir el català amb un accent o un domini propi d'un parlant nou. Per tant, la implicació de les persones que fan atenció al públic és bàsica.

Tot i que l'adaptació dels treballadors a aquesta proposta no s'aconsegueix de manera immediata, creiem que les dades de les valoracions recollides en les tres edicions d'aquesta campanya indiquen que es va avançant en l'adequació dels usos lingüístics dels treballadors a les expectatives dels aprenents que se'ls adrecen en català, malgrat que parlin encara aquesta llengua amb dificultat.

Per mostrar aquest progrés ens podem fixar en el fet que, encara que en l'última edició hi ha més alumnes que parlen el català amb dificultat, no hi ha un canvi més gran al castellà per part dels treballadors. I això significa que anem pel bon camí.

En el camí cap a la normalitat de l'ús social i públic del català per part dels nous parlants, aquesta activitat afavoreix la consciència que compartir la llengua pròpia del país és una tasca que només es pot fer ajuntant complicitats. Per això, l'SC mantindrà aquesta línia de treball de format petit i de gran valor com a experiència d'aprenentatge compartit.

CNL de l'Alt Penedès i el Garraf

Vols compartir aquesta notícia?