Cursos de català

3. Prova de col·locació

3. Prova de col·locació

La prova de col·locació és un requisit indispensable per matricular-se en un curs si no es disposa d'un certificat de coneixements de català que acrediti el nivell. El resultat de la prova de col·locació té validesa durant un període màxim de dos anys.

La prova de col·locació és, principalment, presencial. Per als cursos 100% en línia, la prova de col·locació es fa en línia a través de la plataforma del Parla.cat.

En el cas que alguna persona l'hagi fet en línia, a través de la plataforma Parla.cat, el CNL sempre pot decidir que també hagi de fer la prova completa o parcial (la part oral o la part escrita) presencialment.

Totes les persones interessades en el nivell superior (C2) que no tinguin el certificat de coneixements de suficiència (C1) del CPNL o de la DGPL, hauran de fer obligatòriament una prova de col·locació.

Per fer una prova de col·locació cal emplenar la fitxa que recull les dades bàsiques de cada sol·licitant.