Cursos de català

1. Períodes d'inscripció

1. Períodes d'inscripció

La inscripció als cursos de català es fa principalment en els períodes següents: setembre, per als cursos del primer trimestre; desembre, per als cursos del segon trimestre; març per als cursos del tercer trimestre, i juny per als cursos intensius d'estiu.

Cada període d'inscripció comprèn dos torns, un de preferent i un de general, excepte el període de l'estiu i els cursos 100% en línia, que només tenen el torn general.

El torn preferent s'adreça a l'alumnat antic, és a dir, alumnes del mateix CNL matriculats a un curs durant l'últim any.

El torn general s'adreça a la resta de persones interessades. Dins de cada torn les inscripcions s'atenen per ordre d'arribada. La inscripció d'un curs es tanca quan té el nombre màxim d'inscrits. En el cas que hi hagi més sol·licituds que places i que, per tant, es creï una llista d'espera, també es gestionarà per ordre d'arribada i s'informarà cada interessat del seu número d'accés.

La inscripció dels cursos presencials, semipresencials i de modalitat combinada es tramita presencialment.

En els cursos de la modalitat 100% en línia la inscripció es fa a través de la pàgina http://www.parla.cat i el pagament, a través de Paypal© i, per tant, seguint la seva política d'actuació i les seves condicions. Per matricular-se en un curs de Parla.cat s'ha d'estar registrat a la plataforma i seguir les instruccions que ofereix.