Cursos de català

2. Mínim i màxim d'alumnes

2. Mínim i màxim d'alumnes

En els cursos presencials de nivell inicial, bàsic i elemental, el nombre mínim d'alumnes és de 10 i el màxim, de 25.
En els cursos de nivell intermedi i de suficiència el nombre mínim d'alumnes és de 15 i el màxim, de 25.
En els cursos de nivell superior, el nombre mínim d'alumnes és de 20 i el màxim, de 25.
En els cursos especialitzats, el nombre mínim d'alumnes és de 15 i el màxim, de 25.
En alguns casos, per raons organitzatives o de capacitat de les aules, el nombre màxim es pot reduir.

En els cursos en línia el nombre mínim d'alumnes és de 5 i el màxim és de 20 per curs.