Cursos de català

4. Condicions per matricular-se

4. Condicions per matricular-se

Per poder-se inscriure als cursos cal:

  • tenir 18 anys, o bé tenir 16-17 anys i no haver fet l'escolarització obligatòria a Catalunya;
  • acreditar el nivell necessari mitjançant la prova de col·locació o un certificat de coneixements de català. Els centres ofereixen la possibilitat de fer la prova de col·locació a les persones que no disposin de cap d'aquests documents, especialment durant els períodes d'inscripció.

Les matrícules són intransferibles.

No s'admet que una persona es matriculi en un curs de nivell igual o inferior al de l'últim que ha aprovat al CPNL.

Cada alumne només es pot matricular en un curs general, independentment de la modalitat, i en cap cas se'n poden fer dos alhora.

Per poder formalitzar la matrícula és imprescindible que s'estigui al corrent del pagament de les matrícules anteriors.

La falsedat de les dades donades en el moment de la inscripció invalida la matrícula al curs en el qual l'alumne s'hagi matriculat i no obliga la institució al retorn de l'import de la matrícula.

L'interès del CPNL és atendre l'alumnat tan bé com pugui. Per això, és necessari que les persones amb alguna necessitat especial (discapacitat, afectació física o psíquica, trastorn d'aprenentatge), que requereixin una adaptació dels materials o de l'espai, ho indiquin a la fitxa d'inscripció.

No obstant això, cal tenir en compte que el CPNL no disposa de recursos materials i humans específics per a un suport especialitzat.