Cursos de català

13. Certificació

13. Certificació

Els certificats dels cursos que són de final de nivell (Bàsic 3, Elemental 3, Intermedi 3, Suficiència 3 i el del curs Superior), són equivalents als certificats de coneixements de català de la DGPL i es corresponen a l'A2, B1, B2, C1 i C2 del MECR respectivament.

En els cursos que no són de final de nivell de coneixements, aquest certificat només acredita la superació del grau per poder continuar el procés d'aprenentatge i, per tant, no és homologat i no equival a cap certificat de la DGPL.