Cursos de català

11. Avaluació

11. Avaluació

En els cursos de final de nivell amb certificació homologada (Bàsic 3, Elemental 3, Intermedi 3, Suficiència 3 i en el curs de nivell Superior), el resultat de l'avaluació final és la suma de l'avaluació de curs i de la prova final.

En el cas que algun alumne necessiti una adaptació especial per fer la prova, cal que ho sol·liciti al CNL.

Els requisits per poder-se presentar a la prova final són:

 • En els cursos presencials, haver assistit al 75% de la durada del curs (l'assistència es compta a partir del dia d'inici del curs).
 • En els cursos en línia, haver obtingut la qualificació d'apte a les activitats i tasques del curs.
 • Per aprovar, cal obtenir un mínim de 70 punts a l'avaluació final i superar els blocs eliminatoris de la prova.
 • La prova final té una única convocatòria per presentar-s'hi. Pel que fa als cursos 100% en línia, la prova presencial es farà a Barcelona i el resultat s'enviarà per correu electrònic.
 • L'estructura i els models de proves es poden consultar en el web del CPNL.

En el cas que un alumne no pugui fer la prova el dia previst per algun dels motius següents, prèvia acreditació, podrà sol·licitar la convocatòria especial, que es farà en un termini de 15 dies posteriors a la data de la prova. Els motius per optar a aquesta convocatòria són:

 • Indisposició o malaltia inesperada de l'alumne o d'un familiar de fins a primer grau de consanguinitat o afinitat
 • Visita mèdica immodificable
 • Afer laboral molt especial programat o inesperat
 • Exàmens oficials
 • Mort d'un familiar de fins a primer grau de consanguinitat o afinitat
 • Matrimoni de l'alumne
 • Naixement d'un fill
 • Deure inexcusable de caràcter públic i personal

El professorat dels cursos presencials, semipresencials i en línia combinada convocarà l'alumnat per comentar la prova i els resultats a l'aula o individualment.

En la resta de cursos es fa avaluació continuada. L'alumne haurà de lliurar les tasques obligatòries que s'avaluen d'acord amb els criteris del curs per progressar de nivell.