Transparència

Processos de promoció interna

Convocatòries obertes

Convocatòria de selecció entre el personal del CPNL per ocupar el lloc de treball de director/a al CNL de Lleida

Procés de selecció intern (torn de trasllats intern, reingrés d'excedents voluntaris i torn d'ascens) per proveir llocs de treball de perfil tècnic, perfil administratiu i perfil específic del Consorci per a la Normalització Lingüística.