Transparència

Benvinguts al portal de la transparència del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) un espai elaborat amb l'objectiu de facilitar, de forma estructurada i comprensible, la informació més rellevant relacionada amb el seu funcionament i amb la seva activitat.

La informació continguda en aquest portal s'ha elaborat i estructurat d'acord amb les previsions de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i amb les previsions del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.

Els seus continguts s'actualitzen periòdicament.

Última actualització: 10/07/24