catàleg de serveis

Assessorament

L'ús del català ha d'estar basat en raons comercials, de qualitat d'atenció al client i en l'acompliment de la legislació i dels drets dels consumidors. Des d'un punt de vista legislatiu, les empreses i els comerços han de complir les normatives lingüístiques previstes a l'Estatut d'autonomia de Catalunya, la Llei de política lingüística, el Codi de consum de Catalunya i la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries.

Assessorament en normativa lingüística

El CPNL assessora les empreses respecte de la normativa lingüística vigent.

Assessorament en selecció de personal

El CPNL assessora les empreses respecte del nivell de català del seu personal o del que vulgui incorporar. A través de l'administració de proves de nivell, el Consorci determina si el perfil lingüístic dels treballadors s'adiu amb les necessitats del lloc de treball.