catàleg de serveis

Assessorament en normativa lingüística per a empreses

Assessorament en normativa lingüística

El CPNL assessora les empreses respecte de la normativa lingüística vigent.

L'ús del català ha d'estar basat en raons comercials, de qualitat d'atenció al client i en l'acompliment de la legislació i dels drets dels consumidors. Des d'un punt de vista legislatiu, les empreses i els comerços han de complir les normatives lingüístiques previstes a l'Estatut d'autonomia de Catalunya, la Llei de política lingüística, el Codi de consum de Catalunya i la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries.

Les persones consumidores, en llurs relacions de consum, tenen dret, d'acord amb el que estableixen l'Estatut d'autonomia i la legislació aplicable en matèria lingüística, a ésser ateses oralment i per escrit en la llengua oficial que escullin.

                                                                                                                                          Art. 128.1 del Codi de consum de Catalunya