25 anys fent bategar el català

Centres


Recuperació del 3r tram de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012. Personal no actiu

El 4 d'abril de 2017, en aplicació de la Disposició addicional 22 de la Llei 4/2017, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, el Govern va aprovar l'Acord 40/2017, sobre la recuperació d'una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya

El mes d'octubre de 2016 el CPNL va fer el retorn del 20,77 % corresponent al  2n tram de la paga de 2012, en compliment del Decret Llei 4/2016, de 21 de juny, de recuperació parcial de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya i altres mesures urgents en matèria de personal.  En el mateix acte de devolució es va pagar també el percentatge addicional del 8,75%, en compliment de la STS 2509/2016, de 26 d'abril, per la qual cosa l'abonament va ser finalment del 29,52 %.

A la nòmina del mes de maig el CPNL farà efectiva la devolució del 3r tram, que consistirà en un 25,67%. Aquest percentatge és el resultat de restar al  34,42% fixat a l'Acord 40/2017 el 8,75% ja abonat al 2016, en compliment del que preveu el mateix acord en el seu article  3.2b) que diu que el percentatge del 34,42% serà objecte d'adequació si s'han percebut quanties per aquest concepte en aplicació d'execució de sentències o altres resolucions judicials.

És important tenir en compte que la devolució es refereix a la paga minorada el mes de desembre de 2012. El personal que hagués percebut, abans de desembre de 2012, liquidacions corresponents a la paga extra de Nadal només pot recuperar el que li hagués correspost cobrar el desembre de 2012, si era  en actiu. Això afecta principalment a persones que tenien contractes temporals, però també a  treballadors que van canviar de jornada (reduccions, reincorporacions a jornada completa, jubilacions parcials ..) de centre o de categoria.

Les quantitats abonades per aquest concepte tindran repercussió fiscal l'any 2017.

L'abonament es farà d'ofici, sense necessitat de cap tràmit:

  • A tot el personal en servei actiu o en situació assimilada el mes de maig de 2017.
  • A tot el personal que ja va cobrar el retorn l'octubre de 2016, tant perquè era en actiu com perquè va presentar i acreditar la sol·licitud corresponent.

Les persones que van ser afectades per la minoració de la paga de desembre de 2012 i que no estan incloses en cap dels supòsits anteriors, han de presentar la sol·licitud expressa amb la còpia corresponent, als punts de registre que s'indiquen més avall.

No hi ha fixat un termini de presentació, i l'abonament de les quantitats es durà a terme en el mes següent a que s'hagin comprovat les dades i verificats els imports que procedeixin en cada cas.   

Els punts de registre oficials són els següents:

  • Oficina de registre del CPNL. (C. Muntaner, 221, Barcelona) en horari de 9 h a 14 h, de dilluns a divendres.
  • Oficines de registre pròpies i concertades de la Generalitat de Catalunya. En aquest l'enllaç hi ha la informació sobre l'adreça i telèfon de les oficines de registre.
  • Oficines de correus. La sol·licitud per correu postal ha de dur-se en un sobre obert per tal que es pugui segellar amb la data de presentació. No és vàlida la data que figura en el sobre o en el justificant de recepció del correu certificat.

Per a qualsevol consulta sobre el tema podeu escriure a gestio.personal(ELIMINAR)@cpnl.cat.

Descarregueu-vos la sol·licitud de recuperació de la paga extra 2012 (Acord GOV-40-2017, de 4 d'abril).


Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

  • Facebook
  • YouTube
  • Google +
  • Twitter
  • Netvibes