Promoció de l'ús

Sessions de sensibilització per a professionals del lleure

  • Descripció: l'objectiu d'aquestes sessions és reflexionar amb els professionals del lleure sobre les actituds lingüístiques relacionades amb l'ús del català i conscienciar-los de la importància d'incorporar-lo en les activitats de lleure: cal conscienciar-los que són un model per als nens i nenes, i si incorporen el català en les activitats informals poden ajudar-los, també, a aprendre català i afavorir així la igualtat d'oportunitats.

  • Destinataris: professionals del lleure

  • Calendari: el calendari de les sessions s'acorda entre l'organització i el CPNL.

  • Durada: flexible, fins a 4 hores

  • Modalitat: presencial i en línia

  • Aula: l'organització facilitarà l'espai adient per dur a terme la sessió, amb els permisos i cobertures d'assegurances corresponents.

Per sol·licitar una sessió...