El proper dilluns 24 de gener comença el termini per inscriure's a les proves de català de la Secretaria de Política Lingüística

CNL de Cornellà de Llobregat

Altres

Els exàmens, amb els quals s'obtenen els certificats homologats de l’SPL, es faran durant els mesos d'abril, maig i juny.

Aquestes proves, que es convoquen cada any, acrediten els coneixements corresponents als cinc nivells de competència lingüística del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa: nivell bàsic (A2), nivell elemental (B1), nivell intermedi (B2), nivell de suficiència (C1) i nivell superior (C2).

Les dates dels exàmens són els següents:

Certificat de nivell bàsic (A2): 28 de maig

Certificat de nivell element (B1): 11 de juny

Certificat de nivell intermedi (B2): 14 de maig

Certificat de nivell de suficiència (C1): 21 de maig

Certificat de nivell superior (C2): 30 d'abril

El període d'inscripcions és del dilluns 24 de gener al dimecres 9 de febrer i els tràmits es poden fer per Internet clicant aquí.

Funcionament:

  • Els exàmens consten de dues parts: la prova escrita i la prova oral. La data de la prova escrita és única per a tothom i s'estableix en la resolució de la convocatòria. La data. L'hora i el lloc de les proves orals es comuniquen el mateix dia de la prova escrita, en el mateix local de l'examen.
  • Les proves són lliures i s'hi poden presentar les persones majors de 16 anys.
  • Les proves es duen a terme a diferents localitats. Les podeu consultar aquí.

Els nostres cursos us poden ajudar a preparar-vos la prova.

CNL de Cornellà de Llobregat

Vols compartir aquesta notícia?