El proper dilluns 24 de gener comença el termini per inscriure's a les proves de català de la Secretaria de Política Lingüística

CNL de Cornellà de Llobregat

Altres > SPL

Els exàmens, amb els quals s'obtenen els certificats homologats de l’SPL, es faran durant els mesos d'abril, maig i juny.

Aquestes proves, que es convoquen cada any, acrediten els coneixements corresponents als cinc nivells de competència lingüística del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa: nivell bàsic (A2), nivell elemental (B1), nivell intermedi (B2), nivell de suficiència (C1) i nivell superior (C2).

Les dates dels exàmens són els següents:

Certificat de nivell bàsic (A2): 28 de maig

Certificat de nivell element (B1): 11 de juny

Certificat de nivell intermedi (B2): 14 de maig

Certificat de nivell de suficiència (C1): 21 de maig

Certificat de nivell superior (C2): 30 d'abril

El període d'inscripcions és del dilluns 24 de gener al dimecres 9 de febrer i els tràmits es poden fer per Internet clicant aquí.

Funcionament:

  • Els exàmens consten de dues parts: la prova escrita i la prova oral. La data de la prova escrita és única per a tothom i s'estableix en la resolució de la convocatòria. La data. L'hora i el lloc de les proves orals es comuniquen el mateix dia de la prova escrita, en el mateix local de l'examen.
  • Les proves són lliures i s'hi poden presentar les persones majors de 16 anys.
  • Les proves es duen a terme a diferents localitats. Les podeu consultar aquí.

Els nostres cursos us poden ajudar a preparar-vos la prova.

CNL de Cornellà de Llobregat

Vols compartir aquesta notícia?