Política Lingüística obre el termini per formar part del Cens d'entitats de foment de la llengua catalana i del Cens d'entitats de foment de la llengua occitana

CNL de Barcelona

Altres

L'any 2021, 280 entitats han realitzat activitats per fomentar la llengua catalana

La Secretaria de Política Lingüística del Departament de Cultura ha obert el termini per sol·licitar la inclusió i la renovació als censos d'entitats de foment de la llengua catalana i occitana. El termini per sol·licitar-ne la inclusió finalitza el 31 de març i s'ha de fer mitjançant aquest formulari.

El tràmit per estar inclòs o renovar la inclusió al Cens d'entitats de foment de la llengua catalana es fa íntegrament de manera telemàtica. Per tant, cal formalitzar la inscripció mitjançant Tràmits gencat i adjuntar-hi la memòria de les activitats per fomentar el català dutes a terme durant l'any 2021. Les entitats han d'estar constituïdes legalment abans de l'1 de gener de l'any en què presenten la sol·licitud.

El Cens d'entitats de foment de la llengua catalana es va crear el 2002 amb 22 entitats i actualment en té registrades 280. Agrupa entitats sense ànim de lucre, organitzacions sindicals i empresarials, col·legis professionals i altres corporacions de dret públic que impulsen activitats per promoure actituds positives envers el català o per incrementar-ne el coneixement o l'ús en la població en general o en col·lectius concrets.


El cens de les entitats que fomenten la llengua occitana

D'altra banda, per formar part del Cens d'entitats de foment de la llengua occitana, aranès a l'Aran o renovar-ne la inscripció, també cal adjuntar una memòria que acrediti haver fomentat la llengua occitana durant l'any anterior. Les entitats tenen temps per presentar la documentació fins al 31 de març. El tràmit també es fa en línia. Aquest cens va ser creat l'any 2018 i actualment integra 6 entitats culturals.

Les donacions a favor d'entitats que figurin tant en el Cens d'entitats de foment de la llengua catalana com en el de la llengua occitana desgraven en l'impost sobre la renda de les persones físiques.

Vols compartir aquesta notícia?