Formació sobre llenguatge inclusiu i no sexista a APASA d'Amposta

CNL de les Terres de l'Ebre

Assessorament lingüístic

El 8 de juliol de 2021 va tindre lloc un seminari en línia sobre llenguatge inclusiu i no sexista adreçat al personal de l'associació APASA, d’Amposta, amb l'assistència de disset treballadors d'aquesta entitat.

La formació es va impartir en línia, a través de la plataforma Teams, de 10 h a 12 h, i va anar a càrrec d'Isabel Obradós, tècnica del Centre de Normalització Lingüística de les Terres de l'Ebre (CNLTE), concretament del Servei Comarcal de Català del Montsià. Va començar la formació amb la benvinguda a les persones assistents i es va contextualitzar el contingut dins del Pla de formació que té definit l'empresa amb aspectes d'integració i sensibilització.

L'acció formativa es va basar en els continguts de la "Guia d'usos no sexistes de la llengua en els textos de l'Administració de la Generalitat de Catalunya". Es va fer una presentació d'aquesta eina, publicada per la Direcció General de Política Lingüística l'any 2011. També es va aprofitar per fer la presentació i donar a conèixer "La guia d'estil de llenguatge inclusiu i no sexista", editada pel Consell Comarcal del Montsià l'any 2020. Per acabar la sessió, les persones assistents van fer diversos exercicis de pràctica per poder aplicar tot l'exposat.

L'objectiu d'aquesta actuació consistia a difondre entre la plantilla d'APASA els principis generals que han de fonamentar l'ús no sexista o androcèntric del llenguatge en els textos que es produeixen en el dia a dia.

Servei Comarcal de Català del Montsià

Vols compartir aquesta notícia?