Durant el curs 2020/2021 s’han fet sessions sobre ‘El multilingüisme dins i fora de l’aula’ en cinc centres educatius del Garraf

CNL de l'Alt Penedès i el Garraf

Sensibilització

El CNL de l'Alt Penedès i el Garraf ha impartit sessions de formació organitzades pel Servei Educatiu del Garraf per reflexionar al voltant del multilingüisme i els usos lingüístics dins i fora de l'aula adreçats als claustres dels centres o als equips de monitors de menjador que han sol·licitat aquesta formació.

Context multilingüe

Aquest és el segon curs escolar que el Servei Educatiu del Garraf organitza espais de reflexió compartida adreçats als claustres o bé als equips de monitors de menjador dels centres educatius de la comarca amb la idea d'aprofundir en l'anàlisi del coneixement i l'ús del català per part de la població jove i en la proposta d'estratègies per fomentar el valor de les llengües entre tots els membres de la comunitat educativa.

Es tracta, en concret, de dues sessions de sensibilització que, des d'una òptica sociolingüística, proposen l'anàlisi del context multilingüe en què vivim, els resultats de les competències lingüístiques amb el model lingüístic escolar vigent i les actituds lingüístiques presents als centres educatius. Una bona part de la reflexió es fa a partir de les dades de l'Enquesta d'Usos Lingüístics a la Població (EULP). Alhora, s'hi presenten estratègies concretes per potenciar l'ús del català als centres i per millorar les actituds lingüístiques en un context de molta diversitat lingüística.

Col·laboracions concretes

Les sessions que s'han organitzat al llarg d'aquest curs donen continuïtat a les dues edicions que es van fer el curs anterior, a les quals van assistir els equips directius de tots els centres públics de primària i secundària del Garraf, juntament amb l'Equip de llengua i cohesió social (LIC) i els inspectors d'Educació de la zona. Al llarg del curs 2020-2021 s'han fet set formacions de dos dies i d'una hora cada dia per a cada grup que ho ha sol·licitat.

En concret, s'ha impartit aquest oferta formativa en diferents centres de Vilanova i la Geltrú: a l'Aragai, tant per al claustre com per a l'equip de monitores de menjador; a l'institut Joaquim Mir; a l'escola El Margalló, tant per als docents com per a l'equip de menjador i, finalment, a l'escola Cossetània, per als monitors i monitores de menjador. També s'ha fet aquesta formació per al claustre de l'escola Maria Ossó de Sitges. En total, han seguit aquestes sessions -en cinc casos en línia i en dos presencials- 103 professionals: 82 mestres i 21 monitors de menjador.

Pel que fa a les valoracions dels que hi han assistit, la mitjana de les puntuacions globals dels set grups és de 7,8 punts sobre 10; en quatre grups la puntuació global supera el 8. En general, els dos aspectes més ben valorats de tots els que es demanen ha estat l'aplicabilitat dels continguts a la feina i el clima de treball que s'ha creat durant la formació.

Treball col·laboratiu

Durant el curs 2019/2020 i durant el curs 2020/2021 les dinamitzadores del Servei de Català (SC) del Garraf i Vilanova i la Geltrú han mantingut una relació constant amb l'Equip LIC del Servei Educatiu del Garraf, a través de reunions mensuals i contactes puntuals. D'aquesta col·laboració n'han sortit les actuacions que s'han fet als centres i també la previsió de mantenir aquesta oferta formativa per al curs vinent. D'altra banda, el contacte continuat permet intercanviar informació sobre necessitats i recursos per afrontar els dèficits en el coneixement de català per part d'alguns col·lectius específics.

En aquest sentit, a l'institut Baix a mar de Vilanova i la Geltrú s'han estat organitzant parelles lingüístiques del Voluntariat per la llengua (VxL), en què han participat vint-i-sis alumnes d'ESO. Al mes de juny, en la sessió de comiat, la responsable del VxL del Garraf va informar aquests noies i noies de les possibilitats de continuar aprofitant aquest programa per reforçar la competència oral del català.

A partir de setembre es reprendrà la col·laboració entre el SC i el Servei Educatiu del Garraf perquè està previst organitzar aquestes sessions en altres centres de primària i de secundària de diferents poblacions del Garraf.

Galeria

Vols compartir aquesta notícia?