Ha començat el termini per inscriure’s a les proves de català que convoca la Direcció General de Política Lingüística (DGPL)

CNL de Cornellà de Llobregat

Altres

Els exàmens, que permeten obtenir els certificats de coneixements de català de la DGPL, es faran entre els mesos de maig i juny.

Aquestes proves, que es convoquen cada any, acrediten els coneixements corresponents als cinc nivells de competència lingüística del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa: nivell bàsic (A2), nivell elemental (B1), nivell intermedi (B2), nivell de suficiència (C1) i nivell superior (C2).

Les dates dels exàmens són les següents:

Certificat de nivell bàsic (A2): 12 de juny

Certificat de nivell element (B1): 19 de juny

Certificat de nivell intermedi (B2): 15 de maig

Certificat de nivell de suficiència (C1): 5 de juny

Certificat de nivell superior (C2): 8 de maig

El període d'inscripcions va començar el passat 1 de febrer i s'allarga fins al dimecres 17 de febrer. Els tràmits es poden fer per Internet clicant aquí.

Funcionament:

  • Els exàmens consten de dues parts: la prova escrita i la prova oral. La data de la prova escrita és única per a tothom i s'estableix en la resolució de la convocatòria. La data, l'hora i el lloc de les proves orals es comuniquen el mateix dia de la prova escrita, en el mateix local de l'examen.
  • Les proves són lliures i s'hi poden presentar les persones que en el moment de realitzar-les tenen 16 anys o més.
  • Les proves es duen a terme a diferents localitats. Les podeu consultar aquí.

Us podeu preparar les proves a través dels nostres cursos.

Enllaços relacionats

Vols compartir aquesta notícia?