Les inscripcions per a les proves de llengua catalana que convoca la DGPL s'obren aquest dilluns 1 de febrer

CNL de Badalona i Sant Adrià

Altres

Per obtenir certificats oficials. Les proves es faran els mesos d'abril, maig i juny

Aquestes proves, que es convoquen cada any, acrediten els coneixements corresponents als cinc nivells de competència lingüística del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa: nivell bàsic (A2), nivell elemental (B1), nivell intermedi (B2), nivell de suficiència (C1) i nivell superior (C2).

Les dates dels exàmens són les següents:

Certificat de nivell bàsic (A2): 12 de juny

Certificat de nivell element (B1): 19 de juny

Certificat de nivell intermedi (B2): 15 de maig

Certificat de nivell de suficiència (C1): 5 de juny

Certificat de nivell superior (C2): 8 de maig

El període d'inscripcions és del dilluns 1 de febrer al dimecres 17 de febrer i els tràmits es poden fer per Internet clicant aquí.

Funcionament:

  • Els exàmens consten de dues parts: la prova escrita i la prova oral. La data de la prova escrita és única per a tothom i s'estableix en la resolució de la convocatòria. La data, l'hora i el lloc de les proves orals es comuniquen el mateix dia de la prova escrita, en el mateix local de l'examen.
  • Per poder-se inscriure a les proves cal tenir 16 anys o més en el moment de realitzar-les, presentar la sol·licitud i fer el pagament de les taxes corresponents.
  • Les proves es duen a terme a diferents localitats. Les podeu consultar aquí.

Us podeu preparar les proves a través dels nostres cursos.

Enllaços relacionats

Vols compartir aquesta notícia?