Inscripcions i usos lingüístics, en el primer ‘Espai de català’ de l’any

CNL de Cornellà de Llobregat

Difusió

Cada quinze dies el CNL de Cornellà fa el programa l'Espai de català a la ràdio de la ciutat, per parlar de les activitats que s'estan duent a terme al Centre, de l'actualitat de la llengua i de les novetats que van apareixent en les TIC en català.

Comencem l'any amb inscripcions als cursos de català del segon trimestre i, per tant, és el tema cabdal de la primera entrevista a Ràdio Cornellà. Així doncs, es fa un repàs de l'oferta de cursos que s'ofereixen des del CNL de Cornellà de Llobregat i dels cursos generals que tutoritzem. També es destaca la doble modalitat oferta aquest trimestre, que distingeix entre cursos virtuals, programats en un principi presencials, i cursos en línia. Es comenta també que les properes inscripcions seran a l'abril.

El segon dels temes que centren l'espai d'aquesta quinzena és l'Enquesta d'usos lingüístics de la població del 2018 corresponent al Baix Llobregat sud, els resultats de la qual es van presentar en un acte en línia el passat 21 de desembre. Després de fer un repàs de les dades més rellevants, que tenen a veure amb els coneixements de català, els usos i la transmissió intergeneracional, es conclou que la fesomia del territori que ens engloba és fonamentalment castellanoparlant i que, per tant, tenim molta feina per sensibilitzar la població i estendre l'ús del català en tants d'àmbits com ens sigui possible.

Tota aquesta informació la podeu sentir ampliada al podcast de Ràdio Cornellà.

Vols compartir aquesta notícia?