La Direcció General de Política Lingüística (DGPL) presenta els resultats de l’Enquesta d’usos lingüístics de 2018 al Baix Llobregat

CNL de Cornellà de Llobregat

Altres

Aquest dilluns, 21 de desembre, la DGPL ha presentat els resultats d'aquesta enquesta, que per primera vegada ofereix dades desagregades que permeten apropar-se amb més exactitud a la realitat sociolingüística de l'àmbit metropolità.

L'Enquesta d'usos lingüístics de la població de Catalunya (EULP) és una eina a partir de la qual s'obté informació estadística sobre la relació entre les llengües i la societat. Forma part de l'estadística oficial i es realitza cada cinc anys des de l'any 2003. L'objectiu de l'enquesta és recollir dades sobre el coneixement lingüístic, els usos que es fa del català i altres llengües, les actituds lingüístiques i, després de tres edicions, permet veure'n l'evolució temporal.

Una de les novetats de l'EULP18 és que ofereix aquestes dades de manera desagregada a l'àmbit metropolità, i el divideix en vuit subàmbits, entre els quals hi ha el Baix Llobregat sud, de manera que s'aconsegueix una fotografia més exacta de la situació sociolingüística.

Algunes dades de l'EULP18 al Baix Llobregat sud:

. Pel que fa al context demogràfic, el creixement de la població nascuda a l'estranger, que el 2018 representa un 15,5%, i la disminució de la població nascuda a la resta de l'Estat.

. La llengua inicial (L1) majoritària és el castellà (70,1%), mentre que té el català com a L1 el 13,9% de la població. D'altra banda, la transmissió lingüística intergeneracional, és a dir, la llengua parlada amb avis, pares i el fill més gran, es decanta pel català, tot i que el Baix Llobregat sud és el territori més feble en aquest sentit.

. Quant als coneixements de la llengua, la majoria de la població de més de 15 anys diu que l'entén (92,1%), el sap parlar (71,3%), llegir (78,4%) i escriure (52,4%).

. Ús de català, castellà i altres llengües:

El 63,4% de la població adulta usa el català en algun grau; el 98,5%, el castellà i el 20,9%, altres llengües. Per àmbits, a l'administració local i a la Generalitat, és on s'usa més el català sol o acompanyat del castellà (20%); a les entitats financeres i amb el metge o metgessa, és de poc més del 15%, i a botigues o petits comerços i als grans establiments, hi ha usos múltiples; és a dir, en general es combinen castellà i català.

Per a més informació sobre l'EULP18, podeu consultar els enllaços següents.

Vols compartir aquesta notícia?