Finalitza la formació de català de 2020 organitzada pel Consorci per a la Normalització Lingüística a sanitaris residents

Serveis Centrals

Administració pública

  • Amb els cursos, els alumnes s'inicien en la conversa en català i aprenen actituds lingüístiques adequades en l'atenció als pacients

  • Els cursos, organitzats amb el Departament de Salut, han tingut 238 alumnes, i tindran noves edicions al febrer i al juny

En el marc de la crisi sanitària i les afectacions que suposa en tots els àmbits socials, el Consorci per a la Normalització Lingüística i el Departament de Salut treballen conjuntament per posar eines i recursos a l'abast del personal sanitari resident, amb la finalitat que pugui desenvolupar habilitats comunicatives en català per millorar la interacció amb els pacients i l'atenció integral del servei.

En aquest context, aquest desembre acaben els deu cursos adaptats al sistema virtual, que han permès l'accés a la formació de 238 inscrits. Els cursos, iniciats el mes d'octubre, ofereixen al personal sanitari resident una primera aproximació a la llengua catalana que permet adquirir habilitats de comprensió i de producció oral bàsiques per resoldre situacions quotidianes en l'àmbit professional.

L'accessibilitat al nou format virtual i la flexibilitat de les sessions, que s'adapten a la disponibilitat dels alumnes, gràcies a les aplicacions virtuals dels entorns d'aprenentatge, ha consolidat aquest format com una proposta d'èxit de cara a noves convocatòries i ja se'n preparen les noves edicions per al mes de febrer i el mes de juny.


Enfocament comunicatiu per tasques i tècniques d'aprenentatge entre iguals

Pel que fa a la metodologia del curs, l'enfocament comunicatiu per tasques centra l'aprenentatge al voltant de situacions reals del sector i circumstàncies habituals amb què es troba el personal sanitari resident. La pràctica real vinculada al lloc de treball posa de manifest sobretot la importància de l'empatia lingüística i els bons resultats comunicatius que es deriven d'una actitud lingüística oberta, que incideix directament en el benestar emocional dels pacients i en el bon clima de treball, qüestions encara més rellevants en moments de crisi sanitària.

En aquest curs en línia es treballa per mitjà de tècniques d'aprenentatge entre iguals. Així, al costat d'activitats que s'han de resoldre individualment, també cal resoldre activitats amb altres alumne, amb el component positiu d'aprenentatge que suposa col·laborar i compartir situacions similars des d'un punt de vista comunicatiu.

Vols compartir aquesta notícia?