El Consorci per a la Normalització Lingüística examina més de 4.200 persones amb proves homologades els mesos de juny i juliol

CNL de les Terres de l'Ebre

Cursos de català > Dades i resultats

  • La meitat de l'alumnat examinat correspon als cursos que es van aturar arran del confinament

  • Per primera vegada es fan proves orals de forma telemàtica

Després de tres mesos intensos d'activitat virtual adaptada expressament a la situació de confinament preventiu per la crisi sanitària, el Consorci per a la Normalització Lingüística, a través dels 22 centres distribuïts per tot Catalunya, ha organitzat 4.268 proves homologades per als alumnes que han fet els cursos corresponents, en una convocatòria extraordinària i sense precedents.

Els cursos homologats, que permeten obtenir un certificat equivalent al de la Direcció General de Política Lingüística, són els de l'últim Mòdul de cada nivell de coneixements del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR): Bàsic 3, Elemental 3, Intermedi 3, Suficiència 3 i Superior C2.

L'avaluació d'aquests cursos ha prioritzat el format virtual sempre que ha estat possible, com en el cas de les proves orals que s'han dut a terme per primera vegada al Consorci, i ha deixat la part escrita per al format presencial en més de 50 ciutats de tot Catalunya.

El format presencial s'ha desenvolupat amb totes les mesures de seguretat i prevenció establertes, i respectant la fase de desconfinament de cada territori. El conjunt de proves homologades ha tingut lloc durant la segona quinzena de juny i fins al 21 de juliol, amb excepció d'alguns casos que quedaran per a setembre.

 

Màximes facilitats

Amb el grau d'exigència que requereix el reconeixement de l'aprenentatge adquirit en cada nivell, el Consorci ha establert mesures singulars per facilitar als alumnes l'assoliment dels objectius d'aquesta convocatòria.

Així, s'ha prioritzat el seguiment continuat de l'evolució de l'aprenentatge durant el curs (en el cas dels cursos Bàsic 3 i Elemental 3 per obtenir els certificats A2 i B1 respectivament) i s'ha obert la convocatòria extraordinària de proves al setembre per a les persones que han justificat la impossibilitat d'assistir-hi, d'acord amb la normativa.

 

Resposta als cursos cancel·lats per la Covid-19

Del total de proves, n'hi ha 2.065 que corresponen a alumnes que, a causa del confinament, el mes de març van veure aturades les classes dels cursos presencials, amb prou assistència per justificar la prova final.

De les proves homologades dels cursos cancel·lats per la Covid-19, un 44,8 % correspon a cursos de català de nivell superior per obtenir el certificat C2; un 24 %, a cursos de Suficiència 3 per obtenir el certificat C1; un 23,4 %, a cursos Elemental 3, per obtenir un B2, i un 7,6 %, a cursos Bàsic 3 i Elemental 3, per obtenir un A2 i un B1 respectivament.

 

Oferta extraordinària de cursos

D'abril a juliol, el Consorci ha organitzat cursos de català en línia, expressament adaptats a la situació de confinament i prevenció, a través de la plataforma d'aprenentatge Parla.Cat.

Aquesta oferta extraordinària ha prioritzat l'atenció a les persones amb més dificultats de comunicació en llengua catalana i, per tant, de nivell bàsic, sobretot. Una de les raons d'aquesta priorització és la millora de les possibilitats laborals que suposa l'aprenentatge de la llengua. I encara més en un moment de crisi econòmica i d'índexs elevats d'atur a causa de la pandèmia.

Un 36,6% són proves finals de cursos de català Bàsic 3; un 15,7% correspon a proves d'Elemental 3; un 18,9 %, d'Intermedi 3, i un 28,5 %, de Suficiència 3.

Consorci per a la Normalització Lingüística

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és una administració pública creada el 1989 per la Generalitat de Catalunya, 19 ajuntaments i la Diputació de Girona. Actualment està format per 136 administracions públiques i disposa d'una xarxa territorial de 22 centres de normalització lingüística i més de 140 punts de servei. El CPNL està adscrit a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, per mitjà de la Direcció General de Política Lingüística.

L'objectiu central del CPNL és facilitar a la població adulta l'accés al coneixement del català i afavorir-ne l'ús. El treball en xarxa i el compromís dels diferents ens que en formen part, i de les institucions que hi col·laboren, fan del CPNL un agent clau per a la vertebració i la cohesió social del país.

Centre de Normalització Lingüística de les Terres de l'Ebre

Enllaços relacionats

Vols compartir aquesta notícia?