El 78,9 % de les cadenes de supermercats que venen en línia ho fan en català

CNL de Barcelona

Socioeconòmic, Altres

Política Lingüística ha analitzat els usos lingüístics en el sector de la distribució alimentària en línia, en què el català s'usa de forma majoritària i treballa amb els agents del sector per incrementar-hi la presència.

El 78,9 % de les cadenes de supermercats que venen en línia ho fan en català; el 73,7 % de les que tenen web, disposen de versió catalana i el 68,1 % de les que tenen app, la tenen en català. Aquests són els resultats més destacats del projecte Emmarca't Supermercats que el Departament de Cultura, a través de la Direcció General de Política Lingüística, ha portat a terme en 42 marques de les 50 primeres empreses en facturació del sector de distribució alimentària a Catalunya.

Aquest estudi forma part de la tasca que desenvolupa Política Lingüística per acompanyar les empreses amb polítiques d'estímul i informació sobre les obligacions legals i els avantatges en termes de màrqueting i consum perquè incorporin el català en l'atenció als consumidors i també en la venda en línia, com ja fa el sector de forma majoritària.


El català, disponible en la compra en línia

Un 46,2 % de les cadenes de supermercat líders a Catalunya ofereixen l'opció de comprar en línia. En el 68,4 % d'aquestes cadenes el català és l'opció lingüística de manera completa, un percentatge que arriba al 78,9 % si s'inclouen les cadenes que l'ofereixen parcialment (el 10,5 %). Un 21,1 % no l'ofereix com a opció.


Webs en català en la majoria de supermercats

L'estudi determina que 38 de les 42 cadenes de supermercats analitzades tenen pàgina web (90,4 %). Un 73,7 % d'aquestes marques la tenen disponible en català, el 71,1 % tenen l'opció completa en català (27 webs) i una cadena (representa el 2,6 % de les marques) l'ofereix només parcialment. Són 10 (26,3 %) les marques, de les que tenen web, que no ofereixen l'opció de compra en català.

El castellà està disponible en el 84,2 % dels webs de les marques de supermercats i altres marques o establiments d'autoservei analitzats. El 15,8 % dels webs ofereix l'anglès com a opció lingüística; el 5,3 %, el francès i l'alemany. Cal destacar la presència de l'èuscar i del gallec en un dels webs.


Opció en català en l'aplicació mòbil dels supermercats

Del conjunt de cadenes de supermercats amb aplicació mòbil (52,4 %), el 68,1 % té l'opció de compra en català. El 63,6 % l'ofereix íntegrament i el 4,5 % l'ofereix de manera incompleta. El 31,8 % de les cadenes amb app no ofereix encara la llengua catalana.

Del total de marques, el 47,6 % no disposa d'aplicació mòbil; en el 33,3 % dels casos hi ha disponibilitat de llengua catalana -el 2,4 % de les marques té una versió incompleta en català-. El 16,7 % no disposa encara de català en l'aplicació mòbil.

Política Lingüística treballa amb els principals agents del sector per millorar la presència del català que, tot i això, té un alt grau de disponibilitat respecte d'altres àmbits comercials.


Univers i mostra

Aquest estudi, realitzat per la Direcció General de Política Lingüística, ha analitzat 42 marques de distribució alimentària i productes de supermercat, i marques o establiments de lliure servei en formats comercials diferents (autoserveis, superserveis, supermercats, hipermercats i marques especialitzades).

La font d'informació per a la selecció de les marques és l'Anuari de la distribució comercial del sector quotidià en règim d'autoservei (2019), publicat per la Direcció General de Comerç del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

Selecció:

  • Marques de les 50 primeres empreses en facturació del sector de distribució alimentària a Catalunya.

  • Mínim de 5 establiments.

  • Es comptabilitzen els webs de marques de supermercats i altres establiments d'autoserveis de Catalunya: en el cas que un grup empresarial tingui dues submarques amb 2 webs, se'n comptabilitzen 2, i en el cas que 2 marques diferents tinguin un sol web, se'n comptabilitza 1.

Emmarca't Supermercats: https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/dades_i_estudis/mon-socioeconomic/oferta/mes-estudis/#bloc1

Enllaços relacionats

Vols compartir aquesta notícia?