Novetats al diccionari normatiu en línia: “empoderament” o “apoderament”?

CNL de Barcelona

Assessorament lingüístic

Hem d'escriure i dir "apoderament " o "empoderament", quan ens referim, per exemple, a "mesures per fomentar l'empoderament de la dona"?

Per saber si una paraula és normativa en català, és necessari consultar el Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, més conegut com a DIEC2. Aquest diccionari, com totes les obres d'aquest estil, es va actualitzant periòdicament. I aquest cop li ha tocat renovar-se a la versió consultable en línia.

Des de final de maig, els més de dos milions d'usuaris que fan servir aquesta eina en línia cada mes poden consultar les noves paraules i modificacions. S'hi han afegit 43 articles nous i un centenar de modificacions, algunes de les quals són conseqüència de novetats de la Gramàtica de la llengua catalana, publicada per l'IEC el 2016.

Entre els articles afegits hi ha substantius com desfibril·lador, empoderament, governança, nicab, panel, sororitat i vistaire; adjectius com halal, impactant, longeu, maleducat i migrant, i la interjecció ostres.

Entre les modificacions d'entrades destaquen les noves accepcions dels articles bolet ('cosa aïllada'), cisa ('obertura en una peça de vestir per a passar-hi el braç'), impactar ('causar una impressió intensa'), mirar (en imperatiu, com a element que emfasitza una afirmació: Mira que és indiscret!) i trenc ('tret diacrític de la ce trencada').

Són especialment rellevants la inclusió d'usos ben vius de l'adjectiu massa (amb el valor de 'gaire' en oracions negatives: No hi ha massa feina) i dels adverbis no (com a interjecció al final d'una oració: Vindràs, no?) i potser (com a element que, al començament d'una oració i seguit de que, atenua el que es diu: Potser que ho deixi per a un altre moment).

Per acabar, s'ha afegit al DIEC2 un bon nombre de locucions d'ús freqüent, com ara moble bar, testament vital, posar per cas, a jutjar per, per mediació de, en ocasió de, de l'ordre de, etc.

La llista de tots els canvis introduïts en aquesta actualització del DIEC2 es pot consultar a la pàgina «Actualitzacions» de la consulta en línia del diccionari. Podeu trobar l'enllaç aquí.

Vols compartir aquesta notícia?