El web del Termcat actualitza els termes relacionats amb el coronavirus

CNL de Badalona i Sant Adrià

Assessorament lingüístic

També n'inclou un recull en llengua de signes catalana

El diccionari en línia Termes del coronavirus, amb més de 70 termes, està sempre actualitzat i a punt per a la consulta.

Portada del diccionari "Termes del coronavirus"

Cada fitxa terminològica conté la denominació catalana considerada principal i les denominacions catalanes sinònimes, si n'hi ha; els equivalents en castellà, francès, anglès i portuguès, i el nom científic, si és pertinent; una definició, i, si escau, notes explicatives.

Com a novetat, inclou també el recull Terminologia bàsica de la COVID-19 en llengua de signes catalana (LSC) elaborat pel Departament de Cultura. Són una vintena de vídeos amb els principals termes i expressions relacionats amb l'epidèmia de la COVID-19, amb una execució senzilla perquè siguin a l'abast de tothom.

Vols compartir aquesta notícia?