Recursos per aprendre i millorar el català des de casa

CNL de Lleida

Cursos de català

La Direcció General de Política Lingüística (DGPL), el CPNL i el TERMCAT ofereixen serveis en línia per seguir connectats al català

Amb el títol  "Fes créixer el català des de casa", la DGPL ofereix a la seua web serveis i recursos en línia per continuar atenent les persones, empreses i entitats que necessiten millorar el català des de casa. Per aprendre'l, hi ha accés al portal Parla.cat, que ofereix cursos en línia, o a la plataforma Aula mestra, un espai on docents i aprenents poden crear i trobar materials didàctics. Per treballar l'ortografia, hi trobem els Dictats en línia, textos autocorrectius que estan estructurats en els nivells elemental, intermedi, suficiència i superior. Per practicar la llengua a través de la conversa, el  VxL Virtual és una proposta per fer les trobades a través de videoconferència.

També hi apareixen altres material editats per la DGLP, com 
Llegir per parlar, llegir per aprendre, que té la finalitat de reforçar l'aprenentatge i l'ús de la llengua a través de la lectura, o la col·lecció "Aprenem català des de...", que s'adreça a la població catalana que té com a llengua primera una llengua diferent del català.  

A la mateixa pàgina es pot accedir als recursos disponibles per aprendre aranès, l'occità de Catalunya, i al Vocabulari bàsic de la llengua de signes catalana.


Finalment, s'hi poden consultar continguts de sensibilització per promoure el català a les empreses o en altres àmbits, com el món digital.

Vols compartir aquesta notícia?