El Servei Local de Català de Martorell supera les 300 inscripcions a cursos Bàsics el 2019

CNL Ca n'Ametller

Cursos de català

El creixement de l'alumnat en aquests nivells assoleix el 62 %

El Servei Local de Català (SLC) de Martorell, del Consorci per a la Normalització Lingüística, ha inscrit un total de 195 alumnes als diversos cursos de nivell Bàsic que ha organitzat durant l'any 2019. Aquests alumnes han totalitzat 310 inscripcions, ja que alguns han fet més d'un curs.

S'han ofert 12 cursos de nivell Bàsic, dels quals 6 han estat del primer Bàsic 1, i els altres 6 de nivell Bàsic 2 i 3. Cal destacar també la inscripció de 27 persones a dos cursos Inicials, que són aquells adreçats a persones amb desconeixement de llengües romàniques o poca escolarització.

En conjunt, durant 2019 el SLC ha organitzat 19 cursos de català de diferents nivells, que han sumat 366 persones diferents i 500 inscripcions.

L'increment percentual més notable en nombre d'alumnes ha estat en els Inicials i Bàsics 1 (+62 %). Aquest augment és el fruit de l'aposta de la Direcció General de Política Lingüística i del Consorci per a la Normalització Lingüística per arribar al sector de població que té més dificultats per entendre el català.

Servei Local de Català de Martorell

Vols compartir aquesta notícia?