El Consorci per a la Normalització Lingüística obre l’any amb més cursos de català i més inscripcions

Serveis Centrals

Cursos de català > Dades i resultats

  • Èxit de l'oferta formativa del Consorci, amb 1.087 cursos i 23.173 inscripcions
  • L'acolliment lingüístic es consolida com a eix estratègic de l'organització
  • Les inscripcions als cursos de català bàsic s'incrementen en un 18 % en la modalitat presencial

Un cop finalitzat el període d'inscripcions d'hivern, el Consorci per a la Normalització Lingüística fa palès l'èxit estratègic dels seus plantejaments, amb atenció prioritària a les persones amb pocs coneixements, o cap, de llengua catalana.

L'atenció personalitzada des dels 22 centres de normalització lingüística i els 146 punts de servei posa a l'abast de la ciutadania els recursos necessaris per oferir un bon acolliment lingüístic a les persones que s'han instal·lat fa poc a Catalunya i que necessiten aprendre la llengua des dels nivells inicials i bàsics, per començar a comunicar-se en català en situacions habituals i quotidianes del dia a dia.

La comparativa de dades d'aquest gener respecte al mateix període d'inscripcions del 2019 mostra un increment general dels resultats: de 8 punts percentuals pel que fa als cursos planificats, i de 6 punts pel que fa al nombre d'inscripcions.

Així, en xifres absolutes, el gener del 2020 s'han començat a impartir un total de 1.087 cursos de català, enfront dels 1.011 cursos que es van planificar en el mateix període del 2019, i hi ha hagut 23.173 inscripcions, que és un 6 % més que el gener passat, que n'hi va haver 21.851.

Increments de cursos bàsics presencials i en línia

La dada més significativa d'aquests resultats és l'augment que experimenten els cursos bàsics, tant en la modalitat presencial com en línia.

Dels 11.313 inscrits a un curs bàsic presencial el gener del 2019, enguany s'ha passat a 13.320 inscripcions, la qual cosa significa un augment del 18 %. I encara més rellevant és l'augment de les inscripcions als cursos bàsics en modalitat en línia, que ha passat de 168 a 215, amb un increment percentual del 28 %.

Aquests resultats continuen la tendència a l'alça engegada en els cursos anteriors i no només fan visible l'estratègia del Consorci per a la Normalització Lingüística d'apostar pels nivells bàsics, sinó que a més a més mostren un increment de la continuïtat dels alumnes, amb més inscripcions als cursos dels nivells posteriors, com és l'elemental. Els alumnes constaten, doncs, la importància de continuar amb l'itinerari personal d'aprenentatge com un procés d'adquisició gradual d'habilitats comunicatives.

Així, aquest mes de gener, en els cursos presencials, s'ha constatat un 7 % d'increment als cursos elementals, amb 2.121 inscripcions enfront de les 1.987 del gener passat. I en els cursos en línia, l'increment ha resultat encara més important, amb un augment del 39 % de les inscripcions, que han passat de 97 a 135.

Els bons resultats de les inscripcions als nivells bàsic en la modalitat en línia capgiren la tendència de reservar aquesta modalitat exclusivament per als cursos de nivells més avançats i demostren l'eficàcia del mètode també per a aprenents inicials de la llengua.

En general, els resultats posen en relleu un descens del nombre dels cursos dels nivells més elevats i, per tant, de les inscripcions corresponents, que s'explica per la reorganització dels propis centres, que adapten contínuament la planificació a les necessitats reals del territori, amb una atenció permanent als canvis de la societat i al servei que pot ajudar a garantir al màxim la cohesió social al territori.

Enllaços relacionats

Vols compartir aquesta notícia?