Les inscripcions a les proves de llengua catalana que convoca la Direcció General de Política Lingüística s’obren el dilluns 27 de gener.

CNL de Cornellà de Llobregat

Cursos de català > Altres

Els exàmens, que permeten obtenir els certificats oficials de la DGPL, es faran durant els mesos d'abril, maig i juny.

Aquestes proves, que es convoquen cada any, acrediten els coneixements corresponents als cinc nivells de competència lingüística del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa: nivell bàsic (A2), nivell elemental (B1), nivell intermedi (B2), nivell de suficiència (C1) i nivell superior (C2).

Les dates dels exàmens són les següents:

Certificat de nivell bàsic (A2): 6 de juny

Certificat de nivell element (B1): 13 de juny

Certificat de nivell intermedi (B2): 16 de maig

Certificat de nivell de suficiència (C1): 23 de maig

Certificat de nivell superior (C2): 25 d'abril

El període d'inscripcions és del dilluns 27 de gener al dimecres 12 de febrer i els tràmits es poden fer per Internet clicant aquí.

Funcionament:

  • Els exàmens consten de dues parts: la prova escrita i la prova oral. La data de la prova escrita és única per a tothom i s'estableix en la resolució de la convocatòria. La data, l'hora i el lloc de les proves orals es comuniquen el mateix dia de la prova escrita, en el mateix local de l'examen.
  • Les proves són lliures i s'hi poden presentar les persones majors de 16 anys.
  • Les proves es duen a terme a diferents localitats. Les podeu consultar aquí.

Us podeu preparar les proves a través del Parla.cat o dels nostres cursos.

CNL de Cornellà

Vols compartir aquesta notícia?