Taller sobre estratègies per a un ús igualitari de la llengua a l'Urgell

CNL de Lleida

Administració pública > Administració local

Personal del Consell Comarcal de l'Urgell va assitir ahir a una sessió de dues hores  sobre els recursos per visibilitzar més les dones en el llenguatge administratiu i evitar usos androcèntrics o que pertetuïn estereotips de gènere. El taller va anar a càrrec de la tècnica comarcal.

Una vintena de persones van assitir al taller, on van aprendre els recursos de què disposem tenint en compte el tipus de text, la idiosincràcia de la nostra llengua i vetllant sempre per la claredat i la comunicabilitat dels textos.  

Vols compartir aquesta notícia?