Treure's el nivell C2 sense sortir de Santa Coloma

CNL L'Heura

Cursos de català

El nivell superior de català, el C2, té com a objectiu  expressar-se amb fluïdesa i correcció, i ser capaç de produir un discurs, oral o escrit, adequat al destinatari, a la finalitat comunicativa i al registre.

Tot i que l'oferta majoritària dels cursos que oferim a Santa Coloma pertanyen als primers nivells d'aprenentatge (inicials i basics), al CNL hi trobareu tots els nivells del Marc Europeu, inclòs el superior. Així, la població colomenca que vulgui assolir aquest nivell no cal que es desplaci a una altra població ja que té dues possibilitats, apuntar-se a la modalitat presencial o a la virtual.

En aquests moments hi ha una forta demanda d'aquest curs per diferents motius. Hi ha persones que volen millorar el seu nivell de llengua, n'hi ha d'altres que els interessa la titulació per als processos de selecció i promoció de la seva empresa i n'hi ha que la volen per estar més ben preparats de cara a trobar una feina.

El grau d'expertesa de les nostres professores i l'enfocament comunicatiu i per tasques del material didàctic  fa que el nombre de persones que aproven aquests cursos sigui molt alt. En aquests moments encara hi ha places al curs C2 presencial.

Vols compartir aquesta notícia?