Noves càpsules de català a la ràdio de la Garriga amb voluntaris lingüístics

CNL del Vallès Oriental

Difusió > Impacte als mitjans

L'Oficina de Català contacta amb Ràdio Silenci de manera trimestral per gravar noves càpsules lingüístiques.

Diàriament, Ràdio Silenci, la ràdio de la Garriga emet una falca lingüística elaborada per l'Oficina de Català a fi de motivar els oients a conèixer la llengua i fer-ne un ús correcte.

Les falques lingüístiques es basen en un diàleg entre dues persones, una de les quals fa servir un barbarisme o bé utilitza una paraula de manera incorrecta i una segona persona la rectifica i li aconsella la forma escaient d'acord amb el context. S'explica la distinció entre adreça i direcció, pedrera, cantera i planter, laboral i laborable... són paraules que en el dia a dia es diuen i de vegades no sabem quina és la que correspon en cada sittuació.

Aquests diàlegs s'elaboren a l'OC i un cop preparats es graven amb la veu de voluntaris lingüístics del poble. De manera trimestral es graven les falques i es conviden 3 o 4 voluntaris a fer les gravacions. És una activitat que els resulta molt interessant perquè els posa a prova en un espai diferent del carrer.

Oficina de Català de la Garriga

Vols compartir aquesta notícia?