Sessió de llenguatge administratiu igualitari a l'Ajuntament de Tortosa

CNL de les Terres de l'Ebre

Administració pública > Administració local

El dia 14 de febrer de 2019 va tindre lloc una sessió sobre llenguatge administratiu igualitari adreçada al personal de l'Ajuntament de Tortosa, amb l'assistència d'una dotzena de treballadors i funcionaris de la institució. 

L'acte va tindre lloc  a la Sala de Plens de l'Ajuntament, de 09.00 h a 11.00 h, i va ser impartida per Eva Bayarri, tècnica del Centre de Normalització Lingüística de les Terres de l'Ebre (CNLTE)

L'acció formativa es va basar en els continguts de la Guia d'usos no sexistes de la llengua en els textos de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Es va fer una presentació d'aquesta eina, publicada per la Direcció General de Política Lingüística l'any 2011, es van comentar  recursos i  fórmules, i es van mostrar un seguit d'exemples. Per acabar la sessió, les persones assistents van fer diversos exercicis de pràctica.

L'objectiu d'aquesta actuació consistia a difondre entre els empleats públics els principis generals que han de fonamentar l'ús no sexista o androcèntric del llenguatge en els textos que l'Administració i els organismes públics adrecen a la ciutadania, i, en un àmbit més ampli, fomentar la qualitat i l'autonomia lingüístiques i comunicatives entre les administracions locals del territori.

La sessió que s'ha impartit a Tortosa forma part de les accions que tira endavant la Regidoria de Recursos Humans en el marc del Pla d'igualtat de dones i hòmens de l'Ajuntament de la ciutat.

Centre de Normalització Lingüística de les Terres de l'Ebre (CNLTE)

Vols compartir aquesta notícia?