Sessió sobre llenguatge administratiu igualitari per al personal del Consell Comarcal del Montsià

CNL de les Terres de l'Ebre

Administració pública > Administració local

El Servei Comarcal de Català del Montsià va impartir una activitat formativa sobre els usos del llenguatge administratiu no androcèntric,  el  dijous 15 de novembre, de les 9.30 h a les 11.30 h, a la seu del Consell Comarcal del Montsià. 

La sessió ―que va anar a càrrec de la tècnica del Servei, Isabel Obradós Ramos, i va tenir una durada de dues hores― anava dirigida exclusivament al personal del Consell Comarcal, i va comptar amb una assistència final de vint-i-quatre persones.

L'acció formativa es va basar en els continguts de la Guia d'usos no sexistes de la llengua en els textos de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Després de fer una presentació d'aquesta eina publicada per la Direcció General de Política Lingüística l'any 2011, de repartir altres fulls explicatius sobre el llenguatge administratiu igualitari i de mostrar-ne tot un seguit d'exemples, durant l'hora i mitja restant les persones assistents en van fer diversos exercicis de pràctica.

L'objectiu d'aquesta actuació consistia a difondre entre el personal administratiu els principis generals que han de fonamentar l'ús no androcèntric del llenguatge en els textos que l'Administració i els organismes públics adrecen a la ciutadania, i, en un àmbit més ampli, fomentar la qualitat i l'autonomia lingüístiques i comunicatives entre les administracions locals del territori.

Centre de Normalització Lingüística de les Terres de l'Ebre (CNLTE)

Vols compartir aquesta notícia?