L'assessorament en proves de selecció de personal de l'Administració local, un servei cada cop més usat

CNL de les Terres de l'Ebre

Administració pública > Administració local

Cada cop és més habitual que les administracions locals del territori sol·licitin l'assessorament del Consorci a l'hora d'organitzar els seus processos selectius, bé siguin concursos, oposicions, borses de treball, etc.

El Centre de Normalització Lingüística de les Terres de l'Ebre (CNLTE) va participar durant l'any 2017 a un total de 54 processos de selecció de personal organitzats pel conjunt dels ens de l'Administració local del territori, assessorant els tribunals en matèria lingüística.

En total, el personal tècnic del CNLTE va passar proves de nivell de català a 172 examinands que es van presentar als processos de selecció en ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, organismes dependents de la Diputació i empreses públiques o consorcis dependents dels ajuntaments i els consells comarcals del territori.

L'increment que ha experiment aquest servei ha sigut molt significatiu. L'any 2015, el CNLTE va assessorar 21 tribunals en processos de selecció de personal a l'Administració local ebrenca. L'any 2016 ja va actuar en 50 propcessos i i el 2017, en 54.

La presència de personal tècnic del Consorci en convocatòries de selecció de personal, garanteix l'avaluació dels coneixements de català dels aspirants que no poden acreditar una certificació oficial del nivell lingüístic requerit per al lloc de treball al qual opten.

El Centre de Normalització Lingüística de les Terres de l'Ebre (CNLTE) va participar durant l'any 2017 a un total de 54 processos de selecció de personal organitzats pel conjunt dels ens de l'Administració local del territori, assessorant els tribunals en matèria lingüística.

Centre de Normalització Lingüística de les Terres de l'Ebre (CNLTE)

Vols compartir aquesta notícia?