Sessió sobre llenguatge administratiu igualitari per al personal del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

CNL de les Terres de l'Ebre

Administració pública > Administració local

Al taller, que era obert a tota la plantilla d’aquest ens de l’Administració local, hi van assistir disset treballadores i un treballador

El Servei Comarcal de Català de la Ribera d'Ebre va impartir una activitat formativa sobre els usos del llenguatge administratiu no androcèntric, el divendres 13 d'abril, de les 13 h a les 15 h, a la seu del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. 

Cartell de la sessió teoricopràctica de llenguatge administratiu igualitari.

La sessió que va impartir la tècnica del Servei, Montsant Aymat Fusté, i va tenir una durada de dues hores anava dirigida exclusivament al personal del Consell Comarcal, i va comptar amb una assistència final de divuit persones, la major part de les quals treballen en l'àmbit de Serveis Socials, tot i que també n'hi va haver de Promoció Econòmica, Joventut, Serveis Tècnics i Recepció.

L'acció formativa es va basar en els continguts de la Guia d'usos no sexistes de la llengua en els textos de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; després de fer una presentació d'aquesta eina publicada per la Direcció General de Política Lingüística l'any 2011, de repartir altres fulls explicatius sobre el llenguatge administratiu igualitari i de mostrar-ne tot un seguit d'exemples, durant l'hora i mitja restant les persones assistents en van fer diversos exercicis de pràctica, entre els quals es va treballar una carta amb què es va aprofitar per a repassar també altres qüestions lingüístiques d'interès per a l'Administració.

L'objectiu d'aquesta actuació ―que es va organitzar conjuntament amb la tot just acabada de crear Comissió d'Igualtat del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre és difondre entre el personal administratiu els principis generals que han de fonamentar l'ús no androcèntric del llenguatge en els textos que l'Administració i els organismes públics adrecen a la ciutadania, i, en un àmbit més ampli, fomentar la qualitat i l'autonomia lingüístiques i comunicatives entre les administracions locals del territori.

Servei Comarcal de Català de la Ribera d'Ebre

Vols compartir aquesta notícia?