Cercar Cerca avançada

42. Connectors temporals

Elemental 2

Els connectors temporals ens serveixen per descriure un esdeveniment inesperat en el passat.

  Quan…
 Quan els vaig veure la cara, vaig saber que havia passat alguna cosa.
 — Tan aviat com… Tan bon punt com… (vaig saber) que…
 Tan bon punt com vaig engegar el cotxe, vaig sentir que el motor feia un soroll estrany.
 — En el moment que… De seguida que…
 En el moment que vam agafar més velocitat vam adonar-nos que al cotxe li passava alguna cosa. 
 — No va ser fins que… No va ser fins llavors/aleshores que…
 No va ser fins que no vam arribar a l’aeroport que vam saber que havien cancel·lat el vol.
 — Va ser només… que/quan…
 Va ser només quan vam agafar més velocitat que vam adonar-nos que el motor feia un soroll estrany.
 — Quan encara no feia ni una hora que…
 Quan encara no feia ni una hora que anàvem per l’autopista, vam adonar-nos que el motor del cotxe 
 feia un soroll estrany. 
 — Tot just
 Tot just havíem agafat l’autopista que vam sentir que el motor del cotxe feia un soroll estrany.
 — De sobte…
 De sobte vam sentir que el motor feia un soroll estrany. 

Intermedi 1

En una narració, els connectors relacionen frases diverses, i indiquen una relació temporal entre les idees del text per tal de marcar l'ordre de la informació.
   de primer
   primerament
   en primer lloc
   a continuació
   finalment
   més tard
   al final
   després
   més endavant
   tot seguit
   al cap de
   immediatament
   mentre
   alhora
   simultàniament
   paral·lelament
   mentrestant
   durant
   abans
   anteriorment
   al mateix temps
   en el mateix moment
   simultàniament

 

En una mateixa frase, hi ha connectors o locucions conjuntives que relacionen idees i fets.
   quan
   mentre
   tan aviat com
   a mesura que
   tan bon punt
   així que
   abans que

Etiquetes: connectors

Filtres

Nivell