25 anys fent bategar el català

Centres


Formació a mida. Cursos generals
Cursos generals

Nivell inicial (equivalència a l'A1 del MECR)

Són cursos adreçats generalment a persones que no coneixen l'alfabet llatí, que no entenen el català i que volen adquirir les habilitats de comprensió i de producció oral de frases simples que els permeti actuar mínimament en situacions quotidianes. Tanmateix, un cop acabat el curs els caldrà força cooperació per part dels interlocutors, que sovint hauran d'utilitzar la repetició o una pronúncia acurada.

Nivell bàsic (equivalència a l'A2 del MECR)

Són cursos adreçats a persones no catalanoparlants que volen desenvolupar les habilitats de comprensió i producció oral. En acabar el curs l'objectiu és que l'usuari pugui resoldre en català les necessitats fonamentals de la vida quotidiana.

Nivell elemental (equivalència al B1 del MECR)

Són cursos adreçats a persones no catalanoparlants que volen consolidar i ampliar les habilitats orals (escoltar i parlar) i desenvolupar les escrites (llegir i escriure). En acabar el curs l'objectiu és que l'usuari pugui ampliar el seu camp d'acció en català a àmbits nous, amb un llenguatge que s'adapti a la situació comunicativa.

Nivell intermedi (equivalència al B2 del MECR)

Són cursos adreçats a persones que dominen en gran part la llengua oral. L'objectiu és aprendre a expressar-se per escrit i oralment en varietat estàndard i en diferents registres, de manera fluida i correcta, perquè pugui ser comprensible per al receptor i amb un grau de coherència i adequació acceptables.

Nivell de suficiència (equivalència al C1 del MECR)

Són cursos adreçats a assolir un bon domini del català i de les competències comunicatives adequades per comunicar-se en varietat estàndard de manera eficaç en situacions de caràcter normal

Nivell superior (equivalència al C2 del MECR)

El curs de coneixements superiors nivell (C2) s'adreça a persones que necessiten aprofundir en aspectes de la llengua catalana. Es treballen conceptes teòrics en un grau més alt que en els altres nivells, tot i que també es repassen continguts de domini pràctic de la llengua.

Parla.cat (Cursos en línia)

Parla.cat és un espai virtual d'aprenentatge que posa a l'abast de tothom materials didàctics per aprendre la llengua catalana. El curs es pot fer seguint la modalitat lliure o la modalitat amb tutoria.

Modalitat lliure: permet l'aprenentatge totalment autònom, ja que els materials del curs són de lliure accés.

Modalitat amb tutoria: permet l'aprenentatge amb el suport d'un tutor que guia i motiva l'alumne. Aquesta modalitat facilita l'accés a una aula que disposa d'eines de comunicació per a la interacció entre els membres de la comunitat virtual.

Els nivells inclosos en el Parla.cat són el Bàsic, l'Elemental, l'Intermedi i el de Suficiència.Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

  • Facebook
  • YouTube
  • Google +
  • Twitter
  • Netvibes