25 anys fent bategar el català

Centres


Formació a mida. Comunicació escrita
Cursos de comunicació escrita

Càpsules de llengua

Classificades en sis temàtiques diferents, cada càpsula és un curs de 6 hores en què es treballa un aspecte gramatical concret: la puntuació; els pronoms relatius; els noms, adjectius i verbs; els pronoms febles; els connectors, i l'accentuació i la dièresi. 

Durada Destinataris Requisits
6 h Persones que volen millorar aspectes gramaticals concrets. Consulteu els continguts

Escriptura eficaç

Tant en l'àmbit professional com en el personal cal escriure textos amb finalitats diverses. Aquest curs facilita algunes tècniques i recursos bàsics per aconseguir una comunicació eficaç. 

Durada Destinataris Requisits
20 h Persones que vulguin millorar la redacció de textos. B2 del MECR o superior.
 

Escriure a les xarxes

A partir de la reflexió sobre la lectura a Internet, s'analitzen les xarxes socials més populars i les característiques de l'escriptura en aquests entorns. Es tracten tant aspectes puntuals de normativa com de convencions gràfiques, per tal de produir textos amb correcció i adequats al mitjà. 

Durada Destinataris Requisits
6 h Persones que difonen missatges a través d'Internet. B2 del MECR o superior.
 

Escriure per comunicar

Les persones que redacten textos en una empresa tenen una gran responsabilitat. En aquest curs s'aprèn a aplicar estratègies per comunicar millor. Una comunicació efectiva evita els costos derivats de malentesos i d'ineficiència. 

Durada Destinataris Requisits
6 h Persones que hagin d'escriure en una empresa o que facin tasques de comunicació. No cal un nivell previ de llengua.
 

Novetats i canvis de la Gramàtica i l'Ortografia de l'IEC

En aquest curs es dona a conèixer la Gramàtica de l'IEC (GIEC) i els canvis que s'hi han introduït, juntament amb els nous aspectes ortogràfics. Es treballaran les característiques principals de la GIEC i es facilitaran eines per saber interpretar-les.

Durada Destinataris Requisits
10 h Treballadors de l'Administració local o d'organitzacions que necessiten posar-se al dia amb les novetats de la GIEC i qualsevol persona amb nivell C1 o C2 que vulgui ampliar-ne coneixements Consulteu els continguts
 

Redacció de cartes i correus electrònics

En aquest curs es treballen aspectes que no afecten la gramàtica ni l'ortografia però que són clau perquè els correus electrònics i les cartes s'entenguin sense ambigüitats. Redactar correctament permet que l'empresa difongui missatges clars i entenedors i projecti una imatge de qualitat. 

Durada Destinataris Requisits
6 h Persones que redacten habitualment cartes i correus electrònics. B1 del MECR o superior
 

Reforç de gramàtica

L'objectiu del curs és conèixer, comprendre i aplicar les normes que regeixen els aspectes gramaticals d'especial dificultat. Es treballa de manera teòrica i pràctica.

Durada Destinataris Requisits
20 h

Persones amb domini del català oral i que tinguin uns coneixements mínims de llengua equivalents al nivell Intermedi (B2 del MECR).

Nivell Intermedi (B2 del MECR).

Reforç d'ortografia

Aquest curs, de clara orientació pràctica, té com a objectiu que l'alumne conegui pautes per resoldre l'ortografia dels textos que redacti. Els alumnes faran exercicis d'ortografia i resoldran els dubtes que es plantegin.

Durada Destinataris Requisits
20 h

Qualsevol persona que necessiti reforç pel que fa a l'aspecte ortogràfic o estigui interessada a reforçar-lo.

No cal un nivell previ de llengua.
 


Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter