25 anys fent bategar el català

Centres


El CPNL i l'empresa
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és un ens creat a partir de la voluntat comuna de la Generalitat, d'ajuntaments, de consells comarcals i diputacions per facilitar el coneixement i l'ús del català en tots els àmbits. Amb aquesta finalitat, el CPNL disposa d'un equip humà especialitzat i de mitjans tècnics per atendre les necessitats de formació, d'assessorament i de gestió lingüística. 

Quan el CPNL treballa amb una empresa, l'objectiu que hi planteja és assolir l'excel·lència lingüística. Comunicar amb eficàcia i amb qualitat és un valor afegit per a qualsevol organització. 

El programa "Català i empresa, ja estàs al dia?" engloba les actuacions de foment de l'ús de la llengua catalana en l'àmbit empresarial que impulsa la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

LEGISLACIÓ LINGÜÍSTICA

L'ús del català ha d'estar basat en raons comercials, de qualitat d'atenció al client i en l'acompliment de la legislació i dels drets dels consumidors. Una empresa o un comerç responsables socialment han de garantir el compliment del marc normatiu, l'articulat i la intencionalitat del legislador. Des d'un punt de vista legislatiu, les empreses i els comerços han de complir les normatives lingüístiques previstes a l'Estatut d'autonomia de Catalunya, la Llei de política lingüística, el Codi de consum de Catalunya i la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries. 

Les persones consumidores tenen dret a rebre, com a mínim en català, la documentació comercial, les invitacions a comprar, la retolació i la cartelleria.

Les persones consumidores que actuïn en el marc d'una relació de consum tenen dret a ser ateses oralment en la llengua oficial que escullin, és a dir, en català, castellà o aranès. Això vol dir que quan una persona consumidora s'adreça oralment a un altre interlocutor en el marc d'una relació de consum ho podrà fer en la llengua oficial que desitgi emprar, sense cap tipus de limitació.  Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

  • Facebook
  • YouTube
  • Google +
  • Twitter
  • Netvibes