Cursos de català

Sessions formatives

Sessions formatives

Les sessions formatives són sessions, generalment de dues hores, en què es genera un espai de treball, reflexió i discussió sobre un tema concret d’actualitat en funció del context i de les necessitats del seu lloc de treball: de sensibilització, de recursos lingüístics o sobre l’ús igualitari de la llengua, entre d’altres, per tenir eines i recursos per poder dur a terme la feina de manera satisfactòria.

Disponibilitat:

  • Sessions de sensibilització
  • Recursos lingüístics en línia
  • Llenguatge inclusiu i no sexista
  • Novetats de la Gramàtica i de l’Ortografia de l’IEC
  • Convencions gràfiques