Cursos de català

Sessions formatives

Sessions formatives

Les sessions formatives són sessions de dues hores en què es genera un espai de treball, reflexió i discussió sobre un tema concret d’actualitat en funció del context i de les necessitats del seu lloc de treball: de sensibilització, de recursos lingüístics o sobre l’ús igualitari de la llengua, per tenir eines i recursos per poder dur a terme la feina de manera satisfactòria.

Oferta de cursos:

  • Sessions de sensibilització
  • Recursos lingüístics a la xarxa
  • Ús igualitari de la llengua