Cursos de català

Sol·licitud revisió d'examen

D'acord amb la normativa, cal fer arribar la sol·licitud de revisió d'examen en un termini màxim de 20 dies naturals després de la publicació dels resultats

Procediment:

LA SOL·LICITUD: Heu d'imprimir la sol·licitud, emplenar-la, signar-la i presentar-la al registre oficial. Per fer-ho teniu dues opcions:

1. Presencialment, amb cita prèvia, a Serveis centrals (demaneuhora(ELIMINAR)@cpnl.cat) o a qualsevol organisme que tingui registre oficial, com l'Ajuntament. Llista d'Ens locals adherits al conveni. En aquesta llista trobareu tots els ajuntaments que accepten documentació del CPNL.

2. Amb la petició genèrica de la Generalitat de Catalunya. Heu d'emplenar un formulari especificant l'organisme a qui s'adreça (Departament de Cultura) i, sobretot, especificar a l'assumpte que és pel Consorci per a la Normalització Lingüística. Cal adjuntar la sol·licitud emplenada i signada.

En ambdós casos, rebreu un comprovant conforme heu fet el registre oficial. No cal fer res més.

LA RESPOSTA: La Comissió d'Avaluació del CNL on heu fet el curs, farà la revisió de l'examen per tal de rectificar-ne o confirmar-ne la qualificació. Rebreu la resposta de la revisió, mitjançant un informe de resultats en cada àrea de la prova, a través del Sistema de notificacions electròniques eNotum, en un termini màxim de dos mesos.

Si no esteu conformes amb el resultat de la revisió, podeu interposar un recurs d'alçada davant de la presidència del CPNL en el termini d'un mes des de la recepció de l'informe on es notifica la qualificació obtinguda