Cursos de català

Sol·licitud de retorn de l’import de la matrícula

Sol·licitud de retorn de l'import de la matrícula dels cursos de català per a adults del Consorci per a la Normalització Lingüística

A qui va dirigit

Els alumnes que han formalitzat el pagament de la matrícula d'un curs de català per a adults al CPNL, tenen dret al retorn total o parcial de la matrícula per causes organitzatives atribuïbles al CPNL i a la reducció parcial de la matrícula en els següents supòsits:

 • Els pensionistes de l'INSS o de classes passives

 • Família nombrosa

 • Família monoparental

 • Persones amb discapacitat

 • Aturats

 • Persones en situació de precarietat

Documentació

No cal aportar documentació addicional a la sol·licitud si s'autoritza el CPNL a consultar les dades.

Requisits

Per tenir dret al retorn de la matrícula es comprovarà que el sol·licitant estigui correctament inscrit a un curs de català per a adults del CPNL i que compleixi alguna de les següents condicions:

 • Pensionista de l'INSS o de classes passives

 • Membre de família nombrosa

 • Membre de família monoparental

 • Persones amb discapacitat

 • Aturats

 • Persones en situació de precarietat

 • Altres motius imputables al Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)

Taxes

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Altres informacions

En el cas que el curs el qual estàveu matriculats s'hagi anul·lat a causa de la situació actual del coronavirus, seleccioneu "Cancel·lació del curs degut a la Covid-19" en el camp de causes de devolució del formulari de sol·licitud.

Pas 1 – Sol·licitar el retorn de l'import de la matrícula

 • Per Internet

Enllaç: accedir al tràmit

 • Presencialment

Cal adreçar-se als Serveis Centrals del Consorci per a la Normalització Lingüística (Muntaner, 221, Barcelona), des d'on podreu fer aquest tràmit. Per fer-ho, heu de demanar hora a l'adreça electrònica demaneuhora@cpnl.cat o al telèfon 93 272 31 00.

La sol·licitud també es pot presentar a qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, d'acord amb el que estableix la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Pas 2 – Consultar l'estat del tràmit

Podeu consultar l'estat del tràmit:

 • A la meva carpeta (amb el codi identificador ID o el número d'expedient i el DNI/NIF)

 • Si voleu rebre avisos sobre la tramitació de la vostra sol·licitud marqueu la casella  "Correu electrònic" a l'apartat de "Dades de contacte"

Pas 3 – Rebre resposta de l'administració

Quina resposta es rep?

El retorn per transferència bancària de l'import total o parcial de la matrícula, en el termini de tres mesos des que es presenta la sol·licitud del retorn.