Cursos de català

Sol·licitud de retorn de l’import de la matrícula

Sol·licitud de retorn de l'import de la matrícula dels cursos de català per a adults del Consorci per a la Normalització Lingüística

A qui va dirigit

Els alumnes que han formalitzat el pagament de la matrícula d'un curs de català per a adults al CPNL, tenen dret al retorn total o parcial de la matrícula per causes organitzatives atribuïbles al CPNL i a la reducció parcial de la matrícula en els següents supòsits:

 • Els pensionistes de l'INSS o de classes passives

 • Família nombrosa

 • Família monoparental

 • Persones amb discapacitat

 • Aturats

 • Persones víctimes d'actes terroristes

 • Persones víctimes de violència de gènere

 • Persones en situació de precarietat

Terminis

El retorn de la matrícula, si es compleixen els requisits, es pot sol·licitar en qualsevol moment, dins del termini de quatre anys.

Documentació

No cal aportar documentació addicional a la sol·licitud si s'autoritza el CPNL a consultar les dades.

Requisits

Per tenir dret al retorn de la matrícula es comprovarà que el sol·licitant estigui correctament inscrit a un curs de català per a adults del CPNL i que compleixi alguna de les següents condicions:

 • Pensionista de l'INSS o de classes passives

 • Membre de família nombrosa

 • Membre de família monoparental

 • Persones amb discapacitat

 • Aturats

 • Persones víctimes d'actes terroristes

 • Persones víctimes de violència de gènere

 • Persones en situació de precarietat

 • Altres motius imputables al Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)

Taxes

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Altres informacions

En el cas que el curs el qual estàveu matriculats s'hagi anul·lat a causa de la situació actual del coronavirus, seleccioneu "Cancel·lació del curs degut a la Covid-19" en el camp de causes de devolució del formulari de sol·licitud.

Pas 1 – Sol·licitar el retorn de l'import de la matrícula

 • Per Internet

Enllaç: accedir al tràmit

 • Presencialment

Cal adreçar-se al Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL).

La sol·licitud també es pot presentar a qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, d'acord amb el que estableix la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Pas 2 – Consultar l'estat del tràmit

Podeu consultar l'estat del tràmit:

 • A la meva carpeta (amb el codi identificador ID o el número d'expedient i el DNI/NIF)

Pas 3 – Rebre resposta de l'administració

Quina resposta es rep?

El retorn per transferència bancària de l'import total o parcial de la matrícula, en el termini de tres mesos des que es presenta la sol·licitud del retorn.