Bàsic 2

OBJECTIU GENERAL DEL CURS

Elaborar textos breus i mantenir converses breus sobre temes d'interès general. Entendre les idees principals de textos orals breus de temàtica general.

DESTINATARIS

Persones que no parlen ni entenen el català i que volen desenvolupar les habilitats orals per relacionar-se amb el seu entorn o per desenvolupar les seves tasques professionals.

CONTINGUTS

Expressió oral

 • Descriure persones (trets físics i de caràcter).
 • Descriure llocs i espais de l'entorn. 
 • Fer descripcions i narracions senzilles sobre fets ocorreguts (activitats quotidianes) en primera o tercera persona. 
 • Poder explicar al metge un problema de salut i alguns dels seus símptomes. 
 • Participar en converses senzilles sobre l'habitatge, la feina (i les condicions de treball), gastronomia... i donar l'opinió. 
 • Expressar sentiments i estats d'ànim. 
 • Demanar un favor. 
 • Donar instruccions. 
 • Proposar, suggerir i aconsellar. 
 • Fer una comanda. Demanar un producte especificant-ne les característiques. 
 • Demanar i donar informació sobre on hi ha un servei determinat. 
 • Demanar o donar informació sobre les característiques d'un habitatge. 
 • Informar-se i informar sobre horaris de transport i els itineraris d'un transport públic. 
 • Deixar un missatge en un contestador automàtic. 
 • Invitar algú a una celebració festiva. 
 • Intercanviar informació sobre llocs de vacances. 
 • Donar instruccions per elaborar un plat determinat. 

Expressió escrita

Emplenar formularis i escriure textos propis del treball a l'aula. 

Gramàtica i lèxic

Pronoms, contraccions, adjectius, verbs (copulatius), perífrasis d'obligació, adverbis i preposicions. 

Durant el curs tots aquests continguts es treballen de manera interrelacionada.

MODALITAT

Presencial i en línia.

DURADA

45 hores

AVALUACIÓ

L'avaluació és continuada a partir del seguiment de les tasques del curs.

CERTIFICACIÓ

Assoliment i assistència.

Per a més informació vegeu la normativa dels cursos de català.


Per a més informació vegeu els: