Cursos de català

Llenguatge d'especialitat


Cursos de llenguatge d’especialitat

Cursos focalitzats en àrees concretes de la llengua marcades per unes característiques intrínseques al seu àmbit d’aplicació.

Oferta de cursos