Cursos de català

Informació sobre la inscripció

Informació sobre la inscripció

Entorn virtual d'aprenentatge

L'entorn virtual dels cursos consta de les plataformes Moodle, Microsoft Teams i/o Aula mestra.

Els cursos de nivell inicial tenen una aula al Teams que permet la comunicació i l'accés al contingut del curs.

Els cursos de nivell bàsic, elemental, intermedi i suficiència disposen d'una aula al Moodle per accedir al contingut del curs i accés al Teams per a les classes virtuals i la comunicació amb el professorat

Els cursos de nivell superior (C2) es desenvolupen a l'Aula mestra i tenen accés al Teams per a les classes virtuals i la comunicació amb el professorat.

Modalitats

Cursos virtuals i semivirtuals

Cursos virtuals
 • Classes en directe, a través de l’ordinador (o tauleta/mòbil), amb el professor.
 • Virtual: 100% classes en directe.
 • Semivirtual: 50% classes en directe i 50% de treball autònom.

Cursos en línia

Cursos en línia
 • Els alumnes treballen pel seu compte sense horari predeterminat.
 • El professor estableix un pla de treball i un calendari per als alumnes.

Més informació sobre les modalitats

Metodologia

L'enfocament metodològic dels cursos s'orienta a l'adquisició de la competència comunicativa i el treball per tasques. Es plantegen reptes als aprenents que han d'aconseguir, amb el suport i l'acompanyament del professor.

Altres informacions

 • Adreça electrònica d'alumne del CPNL

Els alumnes de tots els cursos de català rebran una adreça d’alumne del CPNL (xxxxx@alumnes.cpnl.cat). Per poder-la utilitzar caldrà que cada alumne segueixi uns passos senzills per activar-la. Tot el contacte entre el CPNL (i el professorat) i els alumnes es farà per mitjà d’aquesta adreça.

Per poder accedir a la bústia de l’adreça d’alumne es pot fer per mitjà de l’Outlook web (https://outlook.com) o bé es pot configurar a qualsevol client de correu de l’ordinador o del mòbil.

Els alumnes actuals que ja tenen adreça d’alumne, rebran tots els missatges a aquesta adreça, i no a la personal.

 • Requisits per a la inscripció

Per inscriure's a un curs, a més de la documentació necessària, cal que cada alumne proporcioni una adreça electrònica personal o un telèfon.

 • Espai alumnes

Al web del CPNL els alumnes dels cursos de català tenen un espai amb tutorials, preguntes més freqüents i suport.

Recomanacions informàtiques

Per poder seguir els cursos en línia i també per poder accedir a les aules Teams, cal disposar d’un ordinador, mòbil o tauleta.

Es recomana, però, un ordinador amb un mínim de 4 Gb de memòria RAM.

 •     Pantalla: es recomana un monitor configurat per a una resolució mínima de 1024 x 768.
 •     Connexió a Internet: línia ADSL d'1Mb com a mínim de velocitat.
 •     Altaveus o auriculars, micròfon i càmera: per poder dur a terme les connexions amb el tutor.

I del programari:

    · Un navegador web: el curs funciona amb Microsoft Edge, Mozilla Firefox i Google Chrome.
    · Adobe Acrobat Reader: per obrir documents en format PDF.
    · Es recomana descarregar la versió d'escriptori de Teams. Per treballar des d'un mòbil o una tauleta, a més a més de Teams, cal descarregar altres eines de Microsoft com OneNote i Forms per accedir a tots els materials.

Última actualització: 14/04/21